Produkt

  • Bez možnosti vývodu alebo s vývodovým uzáverom so systémom potlačenia-potiahnutia
  • 1.5-litrový objem
  • 90cm hadička
  • Dostupné s vešiakom