SpeediCath Flex. Nový katéter pre intermitentnú katetrizáciu. Diskrétny. Hygienický. Flexibilný.