Pomôcky na kontinenciu
Go to content.
SpeediCath Flex. Nový katéter pre intermitentnú katetrizáciu. Diskrétny. Hygienický. Flexibilný.